- muligheter i trygge rammer

Illustrasjonsfoto

Personvernerklæring for Eterni Gruppen

Vi tar personvernet ditt på alvor, og er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt. Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere av nettsiden vår, jobbsøkere, ansatte og representanter for våre kunder og leverandører. Denne erklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg, hvordan vi behandler dine data, hvem vi deler den med, hvordan opplysninger sikres, samt hvilke rettigheter du har og hvordan du kan kontakte oss i forhold til dine rettigheter.

Behandlingsansvarlig

Eterni Gruppen AS (heretter Eterni), og dens datterselskap Eterni Norge AS er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

Formålet

Formålet med behandlingen av personopplysningene er for å kunne tilby arbeid til jobbsøkere, og bemanning for potensielle kunder. For våre jobbsøkere, ansatte og tidligere ansatte, registrerer Eterni personopplysninger for å kunne vurdere kvalifikasjoner, ta kontakt med registrerte og varsle om ledige stillinger. Eterni har også som formål å ivareta personaladministrasjon, som å inngå arbeidsavtaler, administrere lønn, utføre ferieplanlegging og permisjoner. Eterni behandler også dine personopplysninger for å kunne oppfylle juridiske forpliktelser, rapportere til offentlige myndigheter samt sikre forsvarlig HMS for våre medarbeidere og kunder, blant annet ved å tilby opplæring og kurs. Formålet med behandlingen av personopplysningene for våre kunder er å tilby våre bemanningsløsninger, følge opp salg og kundeforhold med de registrerte personer. Formålet for leverandører er å administrere og følge opp innkjøp og leverandørforholdet med de registrerte personer.

Rettslige grunnlaget

Grunnlaget for å behandle dine personopplysninger følger av om det er nødvendig av hensyn til våre interesser (eller en tredjeparts), såfremt våre interesser ikke overstyres av dine interesser eller rettigheter som krever informasjonsbeskyttelse. I tillegg må personopplysninger registreres for å kunne oppfylle avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak dersom dette er ønskelig fra registreres anmodning. Eterni har også rettslige forpliktelser overfor myndigheter, A-opplysningsloven, skatteforvaltningsloven, folketrygdloven, arbeidsmiljøloven, som må oppfylles, som gjør at vi må behandle dine personopplysninger.

Personopplysninger vi samler inn

Eterni samler inn personlig informasjon som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, kjønn, utdanning, jobberfaring og jobbferdigheter, referanser og kontaktinformasjon til pårørende. Du kan også gi CV, søknader, vitnemål, kursbevis eller andre dokumenter som du anser som ønskelig for Eterni å motta. Vi kan også be om og lagre informasjon om statsborgerskap, status for arbeidstillatelse, nasjonalt identifikasjonskort eller kopi av pass, samt bankkontoinformasjon og skatterelatert informasjon. Vi kan også lagre evalueringer og tilbakemeldinger fra våre rekrutterere og innleier du har vært i oppdrag hos. Dersom det er nødvendig og relevant for stillingen, vil vi be om, og registrere helserelaterte opplysninger og eventuelt politiattest. Eterni kan også be deg om å delta på spørreundersøkelser for å evaluere og utvikle vår bedrift, og lagre resultater på disse. Ikke personlig informasjon samles inn gjennom vår nettside eterni.no, og behandles av våre CRM systemer og Google Analytics. Denne informasjonen blir brukt av vårt CRM system for å analysere og forbedre tjenestene våre.

Hvor hentes opplysningene fra?

Eterni samler inn personopplysninger på deg på ulike måter, som gjennom nettsiden vår, sosiale medier, arrangementer, mail og telefon, gjennom jobbsøknader, sosiale nettverk, salgsaktiviteter eller andre møtesituasjoner. Vårt CRM system benytter også informasjonskapsler (cookies) når du registrerer deg og logger inn på vår nettside. Google Analytics bruker informasjonskapsler for å samle inn anonym statistikk om bruken av nettsiden. Informasjonskapsler er små filer med informasjon som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten skal virke best mulig. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg som bruker. Funksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Google Analytics samler kun informasjon som er anonym, som for eksempel antall besøkende på nettsiden, hvor (omtrent) besøkende kommer fra og hvilke sider de besøker.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til Eterni, da ved å registrere eller sende CV, jobbsøknad, registrere deg gjennom vårt kontaktskjema eller sende annen dokumentasjon knyttet til å kunne tilby arbeid til jobbsøkere. Det er også frivillig for våre kunder og leverandører å oppgi personopplysninger for å kunne motta Eterni sine tjenester.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

For å kunne tilby jobbmuligheter og tjenester, er det nødvendig å gi opplysninger til tredjeparter. Vi deler personlig informasjon med leverandører som utfører tjenester på våre vegne, basert på våre instrukser. Denne informasjonen tillater vi ikke at leverandørene skal bruke eller oppgi, dersom det ikke er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller oppfylle juridiske krav. Vi kan også dele dine personopplysninger med potensielle eller eksisterende kunder, dersom du er jobbsøker, for å kunne tilby deg jobb. Vi kan i tillegg oppgi informasjon om deg dersom loven, myndigheter eller andre statlige instanser krever at vi gjør det.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte din kontaktperson i Eterni eller ved å ta kontakt gjennom kontaktinformasjon under. Vær oppmerksom på at vi kan beholde noe av din informasjon dersom dette er nødvendig for å overholde lover og forskrifter. Vi sletter personopplysningene når de ikke lenger er «nødvendig» for formålet de ble samlet inn eller behandlet for. Informasjonen som er innhentet lagres i våre CRM system, som er bundet av databehandleravtale.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger som Eterni har registrert på deg. Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi oppbevarer om deg. Du har også rett til å trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger om deg. Du kan be om at vi retter eller sletter informasjon om deg, eller begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, ber vi om at du tar kontakt med din kontaktperson i Eterni, eller ved å ta kontakt gjennom kontaktinformasjon under. Personopplysningene som er registrert på deg, følger Norges lover og forskrifter.

Hvordan sikres opplysningene?

Vi har administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak som er utviklet for å beskytte personopplysningen du oppgir, slik at opplysningene blir sikret mht. konfidensialitet (uvedkommende får ikke tilgang til opplysninger), integritet (opplysninger endres ikke uautorisert eller utilsiktet) og tilgjengelighet (opplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig). Informasjon til og fra server skjer ved en sikker forbindelse (SSL). Opplysningene blir lagret på våre webleverandørers egne servere, det er kun Eterni og enkelte ansatte hos webleverandøren har tilgang til dine personopplysninger. Alle våre webleverandører er underlagt taushetserklæring og databehandleravtale.

Kontaktinfo:

For spørsmål og andre henvendelser knyttet til ditt personvern, kan du ta kontakt med din kontaktperson i Eterni, eller send email til privacy@eterni.no

Vår forretningsadresse er Eterni Norge AS, Torgallmenningen 9, 5014 Bergen. Eterni forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen.

Oppdatert personvernerklæring vil til enhver tid ligge her på www.eterni.no