0 av 0 Resultater vises
0 av 0 Resultater vises

Velkommen til Eterni

Eterni er et ledende selskap innen bemanningsløsninger i Norge og Skandinavia. Vi opererer i en rekke ulike bransjer over hele landet – men alltid i nærheten av våre kunder og ansatte.

Hvem vi er

Eterni er et datterselskap av Edda Group, med hovedkontor i Bergen, Norge. Vår misjon og hensikt er å skape muligheter i trygge rammer for våre kunder og ansatte.  

Med over 1000 ansatte over hele landet, og mer enn 200 kunder, i en rekke ulike bransjer, utgjør Edda Group det femte største rekrutteringsselskapet i Norge per 2021.  

Eterni Norge har kontorer i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim, men dekker bemanningsbehov hos kunder over hele landet.

Våre fagområder

Våre verdier 

Eterni er opptatt av ansvarlig drift. Vi har tro på at det å ivareta mennesker på en god måte, er nøkkelen til suksess. Derfor er våre verdier viktige for oss, og styrer selskapet både i hverdagen og i overordnede planer og strategier.

Vi garanterer muligheter i trygge rammer for våre kunder og ansatte. Kontinuitet og forutsigbarhet, samt god dialog og informasjonsflyt, er avgjørende.

Vi er engasjerte og involverer oss i hverandres hverdag, funksjon og relasjoner, med dedikasjon.

Vi tilbyr nyskapende, kompetente og bærekraftige løsninger, med stor integritet og profesjonell stolthet.

Vi jobber tett på våre kunder og ansatte slik at vi blir kjent med deres forventninger, ønsker og behov. Vi er praktiske, pragmatiske, og vi forstår utfordringene kunder, ansatte og kolleger møter i hverdagen.

Har du noe på hjertet?

Gjennom Eternis varslingsordning kan du konfidensielt rapportere støtende eller uetiske forhold hos Eterni.  

Som et utgangspunkt håper vi du vil ha en dialog direkte med din leder eller kontaktperson i Eterni, men ønsker du å være anonym og har noe å melde fra om, kan du gjøre dette via vårt varslingsskjema.  

Varslingsordningen er en del av vårt konsernmerke Edda Group, og leveres av advokatfirmaet Lund Elmer Sandager (LES), som sikrer full anonymitet og en datasikker prosess.

Rapporten videresendes anonymt til HR-avdelingen som presenterer innholdet for hovedstyret, som deretter vil jobbe med innholdet og sette i gang nødvendige tiltak.  

Merk: Her kan du kun rapportere forhold vedrørende Eterni. Handler det om forhold vedrørende bedriften hvor du er vikar, så må du melde fra gjennom bedriften det gjelder sin egen varslingsordning.

Les mer om Eternis varslingsordning her.

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte den norske åpenhetsloven i kraft. Formålet med denne loven er å oppfordre norske selskaper til å arbeide for gode arbeidsforhold og overholdelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

Alle selskaper som omfattes av loven, er forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og rapportere om disse årlig. Redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger i samsvar med åpenhetsloven kan lastes ned her.

Åpenhetsloven