0 av 0 Resultater vises
0 av 0 Resultater vises

Om Eterni

Bedrifter trenger ansatte. Folk trenger jobb. Eterni bringer dem sammen. 

Hvem er vi?

Eterni er et datterselskap av Edda Group, med hovedkontor i Bergen, Norge. Vår misjon og hensikt er å skape muligheter i trygge rammer for våre kunder og ansatte.

Med over 1000 ansatte over hele landet, og mer enn 200 kunder, i en rekke ulike bransjer, utgjør Edda Group det femte største rekrutteringsselskapet i Norge per 2021.

Eterni Norge har kontorer i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim, men dekker bemanningsbehov hos kunder over hele landet. 

Våre fagområder

Våre verdier 

Eterni er opptatt av ansvarlig drift. Vi har tro på at det å ivareta mennesker på en god måte, er nøkkelen til suksess. Derfor er våre verdier viktige for oss, og styrer selskapet både i hverdagen og i overordnede planer og strategier.

Vi garanterer muligheter i trygge rammer for våre kunder og ansatte. Kontinuitet og forutsigbarhet, samt god dialog og informasjonsflyt, er avgjørende.

Vi er engasjerte og involverer oss i hverandres hverdag, funksjon og relasjoner, med dedikasjon.

Vi tilbyr nyskapende, kompetente og bærekraftige løsninger, med stor integritet og profesjonell stolthet.

Vi jobber tett på våre kunder og ansatte slik at vi blir kjent med deres forventninger, ønsker og behov. Vi er praktiske, pragmatiske, og vi forstår utfordringene kunder, ansatte og kolleger møter i hverdagen.

Redegjørelse etter åpenhetsloven 

Den 1. juli 2022 trådte den norske åpenhetsloven i kraft. Formålet med denne loven er å oppfordre norske selskaper til å arbeide for gode arbeidsforhold og overholdelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

Alle selskaper som omfattes av loven, er forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og rapportere om disse årlig. Redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger i samsvar med åpenhetsloven kan lastes ned her.

Åpenhetsloven

ESG

Vi i Eterni ønsker å bruke vår kunnskap og erfaring, som Nordens fremste selskap innen fleksibel arbeidskraft. Med denne posisjonen kommer det et stort ansvar, som vi tar på største alvor.  

Eternis mål er å støtte utviklingen av et bærekraftig arbeidsmarked og fungere som en integreringsaktør i det norske arbeidsmarkedet.

Vårt mål er å bygge et selskap som fokuserer på kandidater basert på deres unike erfaring og behov. Vi tilbyr skreddersydde løsninger for kunder og ansatte.

Som en del av Edda Group er våre viktigste verdier ansvar, lidenskap og samarbeid. For oss betyr det at vi ønsker å ta ansvar for hverandre i det daglige og for fellesskapet vi er en del av.

Som en naturlig forlengelse av vårt samfunnsansvar ble vi i 2009 med i FNs CSR-program, Global Compact.

Du kan lese mer om vårt engasjement i vår rapport her.